Προσκλήσεις για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 4η Αυγούστου 2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’), ως και των άρθρων 65 παρ. 5 και 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε την 11η πρόσκληση εδώ

Διαβάστε την 12η πρόσκληση εδώ

Διαβάστε την 13η πρόσκληση εδώ

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print