ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 194/19

Η διακήρυξη για την προμήθεια των καυσίμων και των λιπαντικών της Δ.Ε. Μεθώνης έχει ΑΔΑ: 61ΦΦΩ1Β_7Θ9

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ ΜΕΘΩΝΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print