ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 195/19

 

 

 

 

 

Η διακήρυξη για την προμήθεια των καυσίμων και των λιπαντικών της Δ.Ε. Νέστορος έχει ΑΔΑ: Ψ4ΨΣΩ1Β-25Σ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print