ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 196/19

 

 

 

 

 

 

Η διακήρυξη για την προμήθεια των καυσίμων και των λιπαντικών της Δ.Ε. Παπαφλέσσα έχει ΑΔΑ: 7ΜΧΧΩ1Β-ΖΝ9

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print