ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 198/19

 

 

 

 

 

Η διακήρυξη για την προμήθεια των καυσίμων και των λιπαντικών της Δ.Ε. Χιλιοχωρίων έχει ΑΔΑ: 6ΤΥΡΩ1Β-ΣΟΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print