28 Νοεμβρίου, 2012

Υπηρεσίες Δ.Ε. Χιλιοχωρίων

  Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων είναι οι κάτωθι: 1. Γραφείο Κ.Ε.Π. 2. Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών Θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Διοικητικής Υποστήριξης των συμβουλίων

Υπηρεσίες Δ.Ε. Παπαφλέσσα

  Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα είναι οι κάτωθι: 1. Γραφείο Κ.Ε.Π.  2. Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών Θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Διοικητικής Υποστήριξης των συμβουλίων

Υπηρεσίες Δ.Ε. Νέστορος

  Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης είναι οι κάτωθι: 1. Γραφείο Κ.Ε.Π. 2. Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών Θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Διοικητικής Υποστήριξης των

Υπηρεσίες Δ.Ε. Μεθώνης

  Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης είναι οι κάτωθι: 1. Γραφείο Κ.Ε.Π.  2. Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών Θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Διοικητικής Υποστήριξης των συμβουλίων

Υπηρεσίες Δ.Ε. Κορώνης

  Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης είναι οι κάτωθι: 1. Γραφείο Κ.Ε.Π. 2. Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών Θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Διοικητικής Υποστήριξης των συμβουλίων

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 1. Τμήμα Ταμείου Προϊστάμενος Τμήματος: Βασίλειος Χρονόπουλος Τηλέφωνα: 27230 28335, 27233 60210   2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 1. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας & Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων  Προϊστάμενος Τμήματος: Γεώργιος Πόπορης  Τηλέφωνα:

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 1. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Προϊστάμενος Τμήματος: Κωνσταντίνος Βέργος Τηλέφωνο: 27233 60234, 27230

Νομική Υπηρεσία

  Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων / στόχων /