28 Μαρτίου, 2013

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου και σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών