10 Απριλίου, 2013

Τμήμα Πολεοδομίας

Προϊστάμενος Τμήματος: Μαρία Σταυροπούλου Τηλέφωνο: 27233 60253   Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Γραμματείας β) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών και

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Προϊστάμενος Τμήματος: Χρυσοβαλάντης Κότσης Τηλέφωνο: 27233 60249   Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Περιβάλλοντος β) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας γ)

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Προϊστάμενος Τμήματος: Κωνσταντίνος Βέργος Τηλέφωνο: 27233 60234, 27230 28307   Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Τεχνικών Έργων β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας Προϊστάμενος Τμήματος: Αριστείδης Ψυχάρης Τηλέφωνα: 27233 60240   Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Εσόδων β) Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ Τηλέφωνα: 27233 60226   Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου

Τμήμα Ταμείου

Τμήμα Ταμείου Προϊστάμενος Τμήματος: Βασίλειος Χρονόπουλος Τηλέφωνα:27230 28335, 27233 60210