15 Απριλίου, 2013

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου συνολικά 7 θέσεων στην Π.Ε Μεσσηνίας από το φορέα παροχής Συνοδευτικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.Κ.Α.

Ανακοίνωση-προκήρυξη θέσεων απασχόλησης στην Π.Ε. Μεσσηνίας Αίτηση-Υπέυθυνη Δήλωση  Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Τίτλοι Γλωσσομάθειας-Τρόπος απόδειξης