30 Απριλίου, 2013

Περίληψη Διακήρυξης για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Μεμί, Κορώνης

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Κατασκευή του Έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στην θέση Μεμί στην τ.κ. Κορώνης και συντήρηση αυτού με φυσικό χλοοτάπητα

Περίληψη διακήρυξης γηπέδου ποδοσφαίρου Κορώνης

 Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Κατασκευή του Έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στην θέση Μεμί στην τ.κ. Κορώνης και συντήρηση αυτού με φυσικό χλοοτάπητα