11 Σεπτεμβρίου, 2013

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Α.Σ. Παλαίπυλος

Η Α.Σ. Παλαίπυλος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους όπως συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής στην πράξη Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική ¨Ενταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου-Νέστορος   Πρόσκληση

Αγροτική Οδοποίια Έδρας Τ.Κ. Βλαχόπουλου

Ένα ακόμα σημαντικό έργο υλοποιείται στο Δήμο Πύλου-Νέστορος. Ο Ανάδοχος του έργου, Ζωντανός Ηλίας υπέγραψε τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 τη σύμβαση με το Δήμαρχο