15 Νοεμβρίου, 2013

Υπογραφή Σύμβασης Εκτέλεσης Έργου “Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο”

Υπογράφτηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση της 38ης Επαρχιακής Οδού Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο» ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον ανάδοχο Κ/Ξ ΝΑΟΥΜ ΕΘ