29 Νοεμβρίου, 2013

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕΔΛ ΚΟΡΩΝΗΣ»

Την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013, υπογράφηκε σύμβαση ανάμεσα στον Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος, κ. Δημήτρη Καφαντάρη και τα συμπράττοντα γραφεία «Sigma μελετών Α.Ε.» – «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ