30 Ιανουαρίου, 2014

Ο Σ.Ε.Τ.Α.Π. διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση με θέμα “Προτάσεις-Δράσεις Τουριστικής Περιόδου 2014”

Με αφορμή την τουριστική προβολή της Πύλου, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου «Σ.Ε.Τ.Α.Π.» διοργάνωσε στις 29 Ιανουαρίου του 2014 ανοιχτή συζήτηση στο Ινστιτούτο «Νέστωρ»,

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ” στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: “Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου Νέστορος

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης : «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου-Νέστορος» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τον/την ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη που