21 Φεβρουαρίου, 2014

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα “Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου-Νέστορος”

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ” Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  “Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου-Νέστορος” ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Διαβάστε την πρόσκληση εδώ