4 Μαρτίου, 2014

Σε εξέλιξη το έργο: «Συντήρηση της 82ης Ε.Ο. Πύλου-Καλαμάτας, Τμήμα Στενωσιά-Μπαλοδημαίικα»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο στην 82η Ε.Ο Πύλου-Καλαμάτας, στο τμήμα Στενωσία-Μπαλοδημαίικα, προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο εκτελεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τις εργασίες