24 Μαρτίου, 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Μεσογειακή Διατροφή

Το Ίδρυμα “DietaMediterranea”, όπως κάθε δύο χρόνια, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα τη Μεσογειακή Διατροφή. H διάσκεψη αυτή αποτελεί ένα βασικό εθνικό και διεθνές γεγονός,

Έκθεση έργων Δήμου Πύλου Νέστορος

  Στο Δήμο Πύλου Νέστορος υλοποιούνται και προγραμματίζονται  μεγάλα και μικρότερα έργα συνολικού προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 € εκ των οποίων: 23 χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ