15 Μαΐου, 2014

Εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για τον καθορισμό του χώρου ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος στην Κορώνη

Εγκρίθηκε με αριθμό Πρωτοκόλλου 18589/650 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο στην εκτός σχεδίου