23 Ιουνίου, 2014

Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών στον Δήμο Πύλου-Νέστορος

  ΔΙα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών (Ιούλιο – Αύγουστο 2014)