30 Ιουνίου, 2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ

Δημοσιοποιείται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.Ε. Μεθώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΜΠΕ