9 Απριλίου, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Απρίλιος 2015

Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων, ως υπολόγων, για την υποστήριξη του ΓραφείουΔιαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, του Δήμου Πύλου –Νέστορος, σε κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες   Μεταβίβαση