5 Μαΐου, 2015

Προσλήψεις για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του Δήμου Πύλου Νέστορος

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 1«Προετοιμασία-Υποστήριξη- Τεκμηρίωση του Έργου