19 Ιουνίου, 2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ2-2015

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ2-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ