11 Νοεμβρίου, 2015

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ

Ολοκληρώνεται το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Χαροκοπιού της Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος μετά την σύμβαση που υπογράφηκε για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση