18 Ιουλίου, 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ – διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για “Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τον Λιμένα Πύλου”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ: Οτι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο αξιολόγησης