29 Ιουλίου, 2016

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

Λόγω μείωσης των υδατικών αποθεμάτων νερού, η Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης – Αποχέτευσης   Πύλου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) έχει επιβάλει περιοριστικά μέτρα στην κατανάλωση νερού (σύμφωνα με τον κανονισμό