27 Σεπτεμβρίου, 2018

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΧΩΡΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ)

ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ – ΕΤΕΠ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΣΥ ΓΣΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ