ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019