15 Νοεμβρίου, 2019

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 198/19

          Η διακήρυξη για την προμήθεια των καυσίμων και των λιπαντικών της Δ.Ε. Χιλιοχωρίων έχει ΑΔΑ: 6ΤΥΡΩ1Β-ΣΟΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 194/19

Η διακήρυξη για την προμήθεια των καυσίμων και των λιπαντικών της Δ.Ε. Μεθώνης έχει ΑΔΑ: 61ΦΦΩ1Β_7Θ9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 193/19

Η διακήρυξη για την προμήθεια των καυσίμων και των λιπαντικών της Δ.Ε. Κορώνης έχει ΑΔΑ: 66ΧΠΩ1Β-4ΞΧ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ