28 Δεκεμβρίου, 2019

Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28ης Δεκεμβρίου 2019

246. Εγκριση 2ου_Πρακτικού_καυσιμων_ΚΟΡΩΝΗΣ & κατακύρωση διαγωνισμού 247. Εγκριση 2ου_Πρακτικού_καυσιμων_ΜΕΘΩΝΗΣ & κατακύρωση διαγωνισμού 248. Εγκριση 2ου_Πρακτικού_καυσιμων_ΝΕΣΤΟΡΟΣ & κατακύρωση διαγωνισμού 249. Εγκριση 2ου_Πρακτικού_καυσιμων_ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & κατακύρωση διαγωνισμού