15 Μαρτίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς Διακήρυξη για περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων Περίληψη διακήρυξης για περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Αγαπητοί Συνδημότες, Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες συντάσσονται με την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για