23 Μαρτίου, 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα   forma.gov.gr  μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο μετακίνησής σας, σε περίπτωση ανάγκης (εργασία, ιατρική περίθαλψη, παροχή αγαθών-υλικών πρώτης ανάγκης από φαρμακείο