26 Ιουνίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πύλου-Νέστορος, παρακαλείσθε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την εγγραφή σας στον ειδικό κατάλογο της Επιτροπής του άρθρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος την ένταξή του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Βοήθεια στο Σπίτι 2020», σύμφωνα με την 9η ανάρτηση και από 24/06/2020 ανακοίνωση