20 Ιουλίου, 2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ

Στo πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Εργασίες Διαγράμμισης Δημοτικών Οδών”, πρόκειται να πραγματοποιηθεί οριζόντια σήμανση του ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος των περί της πλατείας Τριών Ναυάρχων οδών,