3 Ιουλίου, 2021

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Οι κοινόχρηστοι χώροι και οι παιδικές χαρές του Δήμου επιστρέφουν στην καθημερινότητα, ύστερα από χρόνια εγκατάλειψη. Σε μια προσπάθεια αποκατάστασής τους, άνθρωποι του Δήμου Πύλου-Νέστορος