15 Ιουλίου, 2022

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Ε. ΧΩΡΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 07_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΩΡΑ 05_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΩΡΑ 04_ΤΕΛΙΚΟΣ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΠΛΑΤΕΙΑ_ΧΩΡΑ 03_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΩΡΑ 01_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ_ΧΩΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ