Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 84 Α΄, παρατάθηκε ως τις 31/05 η ισχύς όλων των αποφάσεων δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων, με ημερομηνία λήξης από 26-02-2020 έως και 30-05-2020, οι οποίες δεν έχουν ήδη ανανεωθεί και καταχωρηθεί ως εγκεκριμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print