Αποφάσεις Συνεδρίασης 1ης Σεπτεμβρίου 2020

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  Ψ72ΠΩ1Β-Ξ4Λ

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Οικονομική Επιτροπή ΨΠΩΧΩ1Β-ΝΧ2

Ανάδειξη υποψηφιοτήτων και εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ω113Ω1Β-ΔΟ9

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print