ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ΝΤΙΒΑΡΙ ΓΙΑΛΟΒΗΣ)