ΡΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Την ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλου-Νέστορος», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 96.100,00 € εξασφάλισε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η βελτίωση των υποδομών εντός των σχολικών μονάδων, για ασφαλή πρόσβαση και μετακίνηση των ΑμΕΑ. Η υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων είναι μείζονος σημασίας, καθώς δεν υφίστανται υποδομές για ΑμΕΑ στα σχολεία, με αποτέλεσμα να καθίσταται η πρόσβασή τους από δύσκολη έως αδύνατη.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print