ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διεύθυνση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας

Προϊσταμένη:                     Βασιλική Σαρδέλη

Τηλ: 27233 60201

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001

Προϊσταμένη:                     Αναστασία Βασιλοπούλου

Τηλ: 27233 60212

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001

Προϊσταμένη:                     Αντωνία Σκόκου

Τηλ: 27233 60246

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001

Διεύθυνση

Αναστασία Γιαλλελή

Τηλ: 27233 60239

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001