ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής

Προϊστάμενος:                   Γεώργιος Τζιβίσκος

Τηλ: 27233 60256

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001

Προϊστάμενος:                   Κωνσταντίνος Βέργος

Τηλ: 27233 60234

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001

Προϊστάμενος:                   Χρυσοβαλάντης Κότσης

Τηλ: 27233 60234

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001

Διεύθυνση

Μαρία Σταυροπούλου

Τηλ: 27233 60253

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001