ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΚΛΗΡΩΣΗ και ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δημοτικών Συμβούλων σε ΕΠΙΤΡΟΠΗ