ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στα     Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη των δικτύων αποχέτευσης  λυμάτων Κορώνης και της Ε.Ε.Δ.Λ. Κορώνης»,

Ο         Ο  Δήμος Πύλου Νέστορος ενδιαφέρεται για την αγορά ενός ακινήτου στο οποίο θα εγκατασταθεί η Ε.Ε.Δ.Λ. Κορώνης. Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις, υποχρεωτικά:

Να    Να είναι εντός της κόκκινης οριογραμμής, όπως φαίνεται στο σχετικό απόσπασμα χάρτη.

Από     Απο  αυτά

1.Να   1. Να είναι Αγροτεμάχιο εκτός ορίων οικισμού συνολικής εκτάσεως 20 έως 25 στρεμμάτων

          2. Να απέχει από την θάλασσα σε ευθεία γραμμή, τουλάχιστον 1.500 μέτρα

          3. Να έχει προσβασιμότητα από αγροτικό δρόμο

        4. Να γειτνιάζει ή να συνδέεται με ρέμα σε κοντινή απόσταση μέσω αγροτικού    δρόμου.

            5. Να υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού ως μη δασική έκταση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών να καταθέσουν έντυπα την αίτηση-προσφορά τους, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print