Ανακοίνωση για πρόσληψη πυροφυλάκων(2μηνο)

  Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος , πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών (Ιούλιο-Αύγουστο) σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και την με αριθμ.115/2013 απόφαση Δ.Σ. 

 

   

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΠΥΛΟΣ: 18-06-2013

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ                    

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

       

Τ. Δ/ΝΣΗ  Πύλος Μεσσηνίας   24 001

(           2723360226                                                            

Fax         2723028279

 

                                                                                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     

   Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος , πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών (Ιούλιο-Αύγουστο) σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και την με αριθμ.115/2013 απόφαση Δ.Σ. 

    

                             Είκοσι τέσσερις (24) Πυροφύλακες ΥΕ

   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο .

          

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν :

α. Αίτηση στο Δήμο Πύλου-Νέστορος αλλά και στα κατατόπους Δημοτικά Καταστήματα μέσα σε προθεσμία έξι (6) εργάσιμων ημερών από 18-06-2013 έως και 26-06-2013 .

                        ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print