ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ