ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΩΝ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Ύστερα από την έκδοση της υπ. αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ ΦΕΚ. αρ. φύλ. 1636/Τεύχος β΄/12-05-2017 καλούνται οι επαγγελματίες του Δήμου Πύλου-Νέστορος που προτίθενται να κάνουν χρήση Αιγιαλού-Παραλίας να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως και 23/6/2017 (ημερομηνία κατά την οποία λήγει το δικαίωμα απευθείας παραχώρησης που έχει ο Δήμος και μεταφέρεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση/Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας ).  

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα  2723360223-2723360233 και 2725022221 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print