Ανακοίνωση κοπής βλάστησης και κλάδεμα δένδρων που εμποδίζουν τη διέλευση πεζών και οχημάτων