ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (υπ’ αριθμ. ΚΟΧ.Π. 6.1005/1/ 2013)

 

Ο Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

 

«ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 7μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Περίληψη ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print