Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου συνολικά 7 θέσεων στην Π.Ε Μεσσηνίας από το φορέα παροχής Συνοδευτικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.Κ.Α.